Kartulisordid

Maailmas on üle 4000 erineva kartulisordi, millest enamik pärinevad Lõuna-Ameerikast. Eestis aretatud kartulisordid on siinsetesse oludesse kõige sobilikumad ja hästi kohanenud. Lisaks kohalikele sortidele kasvatatakse Eestis ka mujal maailmas aretatud, kuid siinsetes oludes hästi kasvavaid sorte. Kartuli sordiaretusega Eestis tegeleb Eesti Taimekasvatuse Instituut.

Kartuli mugulasaak ja selle kvaliteet sõltuvad tugevalt sordist, kuid olulise mõjuga on ka vegetatsiooniperioodi pikkus ja ilmastik, mulla tüüp ja lõimis. 

Uued tänapäevased sordid peavad andma majanduslikku kasu läbi suurenenud saagikuste, mida oleks võimalik saavutada madalamate tootmiskuludega. Samuti peavad tänapäevased sordid olema nö sisseehitatud resistentsusega haiguste ja kahjurite suhtes, mis toob omakorda kaasa kasu ka keskkonnale. Parem vastupanu kahjuritele ja haigustele võimaldab vähendada insektitsiidide ja fungitsiidide kasutust. Lisaks on kasulik omadus suurenenud vee ja toitainete kasutamise efektiivsus, mis aitab väiksema vee ja väetiste hulgaga  suuremat saaki saada. Kindlasti peavad uued sordid olema ka heade maitseomadustega ja tervislikud, mis on eriti oluline just tarbijate seisukohast lähtuvalt.

Vastavalt kasvuaja pikkusele jaotatakse sordid:

  • Varajased – kasvupikkus 75…90 päeva;
  • Keskvarajased – kasvupikkus 85…100 päeva;
  • Keskvalmivad – kasvupikkus 95…110 päeva;
  • Keskhilised – kasvupikkus 105…120 päeva;
  • Hilised – kasvupikkus 115…140 päeva.

Kasutusotstarbe alusel jaotatakse sordid toidu-, sööda-, tööstus- ja universaalseteks sortideks. Toidukartuli sortide puhul on olulised maitse- ja keetmisomadused, kooritavus ning hea säilivus. Söödakartuli sortide puhul, aga hea saagikus ning suur tärklise- ja valgusaak. Tööstuse tarbeks kasvatatavatel sortidel on oluline mugulate tärklisesisaldus, mis peab olema vähemalt 14% ja kõrgem. Samuti peab tärklise väljatulek sordil olema suur.

Toidukartul jaotatakse vastavalt kasutustüübile 4 erinevasse klassi:

A – salatikartul. Mugul keetmisel ei lagune. Konsistentsi poolest tahke ja kõva;
B – tavaline lauakartul. Mugul keetmisel ei lagune, kuid jääb õrnalt jahune;
C – jahune lauakartul. Keetmisel mugul laguneb ning jääb keskmiselt jahune;
D – pudrukartul. Keetmisel laguneb mugul täielikult ning jääb väga jahuseks ja kuivaks.

Kartulisortide valik on väga mitmekesine ning Eestis kasvatatakse palju ka selliseid sorte, mis ametlikul sordilehel puuduvad. Alljärgnevalt on välja toodud mõned populaarsemad ja populaarsust koguvad sordid Eestis.

ETKI sordid

MARET’ ─ keskvarajane, kiire algareng, lühike puhkeperiood, mugulaid pesas keskmiselt, hea saagivõimega. Mugulad on punase koorega, ümarovaalne, keskmiste silmadega, helekollase sisuga. Kuivainesisaldus keskmine kuni kõrge, suhkrute sisaldus madal, C kasutustüüp, sobib küpsetamiseks ja pudruks. Resistentne nematoodi Ro1 ja kartulivähi suhtes. Kõrge resistentsus lehemädaniku, pruunmädaniku, märgmädaniku suhtes, haigustele soodsatel tingimustel võib nakatuda hariliku ja hõbekärnaga. Ei esine mugula südamiku tühimikke koristusel vigastub vähe.

TIINA’ ─ keskvalmiv, kiire algarenguga, keskmine puhkeperiood, mugulaid pesas keskmiselt ja homogeensed, hea säilivusega ja kõrge saagiga. Mugulad kollase sileda koorega ovaalsed, madalate silmadega ja kollase sisuga. Kuivainesisaldus madal kuni keskmine, AB kasutustüüp, ilusa kujuga lauakartuli sort. Resistentne nematoodi Ro1 ja kartulivähi suhtes, kõrge resistentsus hariliku ja mustkärna, märgmädaniku ja kartuliviiruste suhtes, keskmine resistentsus lehemädaniku suhtes. Sobib tööstuslikuks koorimiseks, ei esine tumenemist. Sort lõpetab kasvamise ja koor kinnistub suhteliselt kiiresti.

REET’ ─ keskvalmiv, kiire algareng, keskmine puhkeperiood, mugulate arv keskmine ja kasvavad ühtlaselt. Mugulad on kollase sileda koorega, ovaalsed veidi lapikud, madalate silmadega ja helekollase sisuga. Kuivainesisaldus keskmine kuni kõrge, suhkrutesisaldus madal, BC kasutustüüp, sobib küpsetamiseks ja tööstuslikuks koorimiseks. Resistentne nematoodi Ro1 ja kartulivähi suhtes, kõrge resistentsus hariliku ja mustkärna, märgmädaniku ja lehemädaniku suhtes, keskmine vastupidavus kuivlaiksusele.

TEELE’ ─ keskvalmiv, keskmine algareng, pikk puhkeperiood, mugulate arv pesas kõrge, mugulad kasvavad suureks, kõrge saak. Mugulad kollase sileda koorega, ovaalsed, madalate silmadega ja kollase sisuga. Kuivaine sisaldus keskmine, B kasutustüüp, heade kulinaarsete omadustega lauakartul. Resistentne nematoodi Ro1 suhtes, kõrge resistentsus hariliku ja mustkärna, märgmädaniku, lehemädaniku ja kartuliviiruste suhtes. Sobib tööstuslikuks koorimiseks. Enne koristamist kindlasti pealsed eemaldada ja jälgida mugulatel koore kinnistumist. Sobib mahekasvatusele.

ANTI’ ─ hiline, aeglane algareng, pikk puhkeperiood, mugulate arv pesas kõrge, väga hea säilivusega (heades tingimustes uue saagini) ja kõrge saagiga. Mugulad on võrgulised kollase koorega, ümarovaalsed, keskmiste silmadega, helekollase sisuga. Kuivainesisaldus madal kuni keskmine, suhkrutesisaldus keskmine, B kasutustüüp, veidi magusa maitsega lauakartul. Resistentne kartulivähi suhtes, kõrge lehemädaniku ja mustkärna kindlus. Koristuseelselt kindlasti pealsed eemaldada ja jälgida mugulatel koore kinnistumist. Sobib mahekasvatusele.

JÕGEVA KOLLANE’ ─ hiline, aeglane algareng ja pikk puhkeperiood. Mugulaid pesas keskmiselt, hea säilivusega. Mugulad on kollase võrgulise koorega, keskmiste silmadega, helekollase kuni kollase sisuga. Kuivainesisaldus kõrge, C kasutustüüp. Resistentne kartulivähi suhtes, kõrge lehemädanikukindlus, madal kartuliviiruste resistentsus. Sort on säilitussortide nimekirjas.

ANDO’ ─ hiline, algareng kiire, lühike puhkeperiood, mugulaid pesas keskmiselt, saak keskmine. Mugulad on kollase koorega ümmargused, keskmiste silmadega ja kollase sisuga. Kuivaine sisaldus kõrge, CD kasutustüüp, jahune lauakartul. Resistentne kartulivähi suhtes, kõrge lehemädanikukindlus, nakatub kergesti kartuli Y-viirustega Sort on säilitussortide ja toetusaluste sortide nimekirjas.

Agrico sordid

ARIELLE’ ─ varajane, algareng kiire, lühike puhkeperiood, hea saagivõimega. Mugulad on kollase koorega ovaalse kujuga ja helekollase sisuga, madalate silmadega. Mugulate kuivainesisaldus on madal, A,B kasutustüüp ja värskelt varajaseks tarbimiseks. Sort on nematoodide Ro 1,4 resistentne, lehemädanikuõrn ja veidi hariliku kärna õrn ja vastuvõtlik Y-viirustele. Võib olla veidi tundlik herbitsiidide suhtes.

RANOMI’ ─ varajane, algareng kiire, lühike puhkeperiood, mugulate arv keskmine, hea saagivõimega. Mugulad on kollase koorega pikkovaalsed, kollase sisuga ja madalate silmadega. Mugulate kuivainesisaldus on madal, A kasutustüüp, sobib varajaseks värskelt tarbimiseks. Sort on nematoodide Ro 1,4, hariliku kärna ja vähi resistentne, veidi vastuvõtlik pruunmädanikule, lehemädaniku ja Y-viirustele vastuvõtlik. Võib olla tundlik herbitsiidide suhtes. Vajab koristusel erilist tähelepanu, et vältida vigastusi.

ESMEE’ ─ varajane, keskmine algareng, keskmine puhkeperiood, kõrge saak. Mugulad on punase koorega, pikkovaalsed, madalate silmadega, mugulate arv pesas keskmine. Kuivainesisaldus on madal, A,B asutustüüp, mõeldud varaseks värskeks tarbimiseks. Sort on vähikindel, üsna resistentne märgmädanikule, lehemädanikuõrn, Y-viiruste suhtes vastuvõtlik, veidi vastuvõtlik pruunmädanikule, võib olla veidi tundlik herbitsiidide suhtes.

CONSTANCE’ ─ keskvarajane, algareng hea, keskmine puhkeperiood, kõrge saak. Mugulad on kollase koorega, ümarovaalsed, helekollase sisuga, madalate silmadega, mugulate arv pesas keskmine. Kuivaine sisaldus keskmine, B,C kasutustüüp, sobib paljudeks toitudeks. Y-viiruste suhtes resistentsem, lehemädanikule vastupidavam, ei esine teisest kasvu ega kasvulõhesid. Pruunmädaniku suhtes õrn ja harilikule kärnale vastuvõtlik. Võib olla tundlik herbitsiidide suhtes ja vajab hoolikat käsitlemist koristusel, et vältida vigastusi. Säilib hästi märtsini kui hoidla temperatuur on 4-5º.

ALOUETTE’ ─ keskvarajane, kiire algareng, keskmine puhkeperiood. Mugulad on punase koorega, pikkovaalsed, madalate silmadega, kollase sisuga, mugulate arv pesas on keskmine. Tärklisesisaldus on keskmine, B kasutustüüp, sobib paljudeks toitudeks. Sort on resistentne nematoodide Ro 1,4, kartulivähi ja Y-viiruse suhtes. Lehemädanikukindel ei vaja ennetavat töötlemist, võib vähesel määral nakatuda hariliku kärnaga. Võib olla veidi tundlik metribuzini sisaldavate herbitsiidide suhtes. Koristamine kõige kindlam 3 nädalat peale pealsete eemaldamist. Säilib hästi hoidlas keskmise temperatuuri juures. Soovitatakse mahekavatusse.

FONTANE’ ─ keskvalmiv, algareng hea, puhkeperiood keskmine, saak kõrge. Mugulad on kollase koorega ovaalsed madalate silmadega, sisu värv hele kollane, mugulate arv pesas kõrge. Kuivainesisaldus kõrge, C kasutustüüp, hea maitsega, sobib frii- ja krõpsukartuliks, kartulipudruks. Sort on resistentne nematoodide Ro 1,4 ja kartulivähi  ja veidi tugevam Yntn-viiruse suhtes.  Sort on õrnem lehemädaniku, märgmäda, pruunmäda suhtes ja võib nakatuda hariliku kärnaga. Võib olla tundlik mõne herbitsiidi suhtes, koristusel võib vigastuda kergesti.

CAROLUS’ ─ keskvalmiv, aeglasem algareng, pikk puhkeperiood, keskmine saak. Mugulad on kollase koore ja punaste silmaümbrustega, ovaalsed, madalate silmadega, mugulate arv pesas keskmine. Kuivaine sisaldus kõrge, C kasutustüüp, sobib küpsetamiseks, frii-ja krõpsukartuliks kartulipudruks, on hea maitsega. Sort on resistentne lehemädaniku, pruunmädaniku ja kartulivähi suhtes, ei nakatu kergesti Yn-viirusega. Keskmine kindlus hariliku kärna suhtes. Soovitatakse mahekasvatusse.

Europlanti sordid

FINKA’ ─ väga varajane, algareng pisut aeglane aga hiljem kasvab kiiresti, mugulad moodustuvad vara, puhkeperiood keskmine, kõrge kaubanduslik saak. Mugulad on kollase koorega ovaalsed, madalate silmadega ja kollase sisuga. Kuivainesisaldus keskmine, B kasutustüüp, hea maitsega lauakartul. Sort on nematoodi Ro 1,4 kindel, hea kindlus on mustakärna, pruunmäda, märgmäda ja Y-viiruste suhtes ja keskmine kindlus lehemädaniku ja hariliku kärna suhtes. Sort vajab veidi viljakamat mulda, on kõrge stressitaluvusega, koore kinnistumine toimub kiiresti, koristusel vigastumine keskmine. Sobib mahetootmiseks.

RED SONIA’ ─ väga varajane, kiire algareng, pikk puhkeperiood, hea säilivusega, hea saak. Mugulad on punase koorega, ovaalsed, madalate silmadega, helekollase kuni kollase sisuga. Kuivainesisaldus keskmine, B kasutustüüp, kvaliteetne lauakartul. Resistentne kartulivähi ja nematoodi Ro1 suhtes, viirus- ja hariliku kärna resistentsus kõrge, lehemädanikukindlus keskmine. Sort vajab viljakamat mulda ja õrnemat koristust, et vältida vigastusi. On kergelt tundlik herbitsiididele, mis sisaldavad metribusiini.

SANIBEL’ ─ väga varajane, kiire algarenguga, keskmise puhkeperioodiga, kõrge kaubandusliku saagiga ja suurte mugulate osakaal suur. Mugulad punase koorega ümarovaalsed kuni ovaalsed, madalate silmadega, helekollase kuni kollase sisuga. Tärklisesisaldus keskmine, B kasutustüüp, mõeldud värskelt varajaseks tarbimiseks. Sort on nematoodi Ro 1 ja vähikindel, kõrge resistentsus viiruste, pruunmädaniku, hariliku ja mustkärna suhtes, keskmine lehemädanikukindlus. Kasvatuseks sobivad keskmise viljakusega mullad, veidi tundlik herbitsiidi toimeainele metribusiin, hea koristuskindlus.

MARABEL’ ─ varajane, kiire algareng, keskmine puhkeperiood, hea säilivusega, mugulaid pesas palju. Mugulad on kollase koorega ovaalsed, madalate silmadega ja kollase sisuga. Keskmise kuivainesisaldusega, B kasutustüüp, hea maitsega, sobib pakendamiseks ja koorimiseks, paljude toitude valmistamiseks (mugavussort). Sort on resistentne nematoodi Ro 1,4 suhtes, resistentsus on kõrge viiruste, mustakärna ja märgmädaniku suhtes ja keskmine lehemädaniku ja hariliku kärna suhtes. Vajab keskmise viljakusega mulda ja koristuskindlus on keskmine.

ELFE’ ─ varajane, väga kiire algareng, pikk puhkeperiood, hea säilivusega, keskmise suurusega mugulad, kõrge saak. Mugulad on kollase koorega, ovaalsed, madalate silmadega ja kollase sisuga. Kuivainesisaldus on keskmine, B kasutustüüp, hea maitsega sort. On resistentne nematoodi Ro1,4 suhtes, kõrge resistentsus märgmädaniku vastu, keskmine resistentsus lehemädaniku, hariliku ja musta kärna suhtes. Kasvatamiseks sobivad viljakamad hea niiskusrežiimiga mullad, väetamisel kasutada väiksemat lämmastiku kogust, keskmine koristuskindlus, peale raviperioodi hoida 3°C juures.

LAURA’ ─ keskvalmiv, keskmine algareng, pikk puhkeperiood, kõrge saagiga kvaliteetne lauakartuli sort. Mugulad punase koorega, ovaalsed kuni pikkovaalsed, madalate silmadega ja tumekollase sisuga. Kuivainesisaldus madal kuni keskmine, B kasutustüüp, hea maitsega lauakartul. Resistentne nematoodi Ro 1-5, väga kõrge Y-viiruse resistentsus keskmine lehemädaniku, hariliku ja mustakärna kindlus. Sordi kasvatamiseks sobivad keskmise viljakusega mullad, on tundlik herbitsiidi toimeainele metribusiin, vigastumine koristusel madal kuni keskmine.

GEORGINA’ ─ keskvalmiv, kiire algarenguga, pikk puhkeperiood, hea säilivusega. Mugulad kollase väga sileda koorega lühiovaalsed kuni ovaalsed, madalate silmadega ja helekollase kuni kollase sisuga. Kuivaine sisaldus madal kuni keskmine, B kasutustüüp, ilusa kujuga lauakartuli sort. Resistentne nematoodi Ro1, 2, 3 suhtes, kõrge hariliku kärna kindlus, keskmine viirus ja lehemädaniku kindlus. Sordi kasvatamiseks sobivad keskmise viljakuse ja niiskusrežiimiga mullad, puhtimine on vajalik, vigastumine koristusel madal kuni keskmine.

Solana sordid

FLAVIA’ ─ väga varajane, kiire algareng, keskmine puhkeperiood, kõrge saagiga. Mugulad kollase sileda koorega, ovaalsed, madalate silmadega, helekollase sisuga. Kuivainesisaldus keskmine kuni kõrge, BC kasutustüüp, sobiv lauakartuliks ja küpsetamiseks. Resistentne nematoodi Ro 1,4 ja kartulivähi suhtes, kõrge viiruskindlus, hariliku ja mustkärna kindlus, keskmine lehemädaniku ja pruunmädaniku kindlus. Ei esine teisest kasvu, südame tühimikke ega kasvulõhesid.

SUNSHINE’ ─ väga varajane, kiire algareng, keskmine puhkeperiood, mugulate arv peas keskmine, kõrge saak. Mugulad on kollase sileda koorega, pikkovaalsed, väga madalate silmadega, kollase kuni tumekollase sisuga. Kuivainesisaldus madal, B kasutustüüp, sobib värskelt tarbimiseks, pakkimiseks. Kõrge resistentsus hariliku kärna, pruunmädaniku, Y-viiruste ja märgmädaniku suhtes, keskmine resistentsus hariliku kärna suhtes. Koristamisel ei teki tumedaid plekke ja koor kinnistub kiiresti.

LABELLA’ ─ keskvarajane, kiire algareng, pikk puhkeperiood, keskmiselt mugulaid pesas ja need on homogeensed, kõrge saagiga. Mugulad on punase sileda koorega, ovaalsed kuni pikk ovaalsed, madalate silmadega, kollase sisuga. Kuivainesisaldus keskmine, B kasutustüüp, sobib värskelt tarbimiseks ja pakendamiseks. Resistentne nematoodi Ro1,4 ja kartulivähi suhtes. Kõrge resistentsus pruunmädaniku, hariliku kärna ja viiruste suhtes, keskmine resistentsus lehemädaniku, märgmädaniku ja hõbekärna suhtes. Ei esine mugulate teisest kasvu ega sisemisi plekke, koristusel vigastub vähe.

LILLY’ ─ keskvarajane, keskmine algareng, keskmine puhkeperiood, kõrge kaubandusliku saagiga. Mugulad on kollase võrgulise koorega, ümarovaalsed, madalate silmadega, kollase sisuga. Kuivainesisaldus keskmine kuni kõrge, BC kasutustüüp, jahune keedukartul, hea maitsega, ei tumene peale keetmist, sobib pakendamiseks. Resistentne nematoodi Ro1,4 ja kartulivähi suhtes. Kõrge resistentsus pruunmädaniku, hariliku ja mustkärna ja märgmädaniku suhtes, keskmine resistentsus lehemädaniku ja viiruste suhtes. Ei esine mugulate sisemisi rooste ega tumedaid plekke, koristusel vigastub vähe, hea säilivusega.

RED LADY’ ─ keskvalmiv, kiire algareng, keskmine puhkeperiood, mugulaid keskmiselt pesas, kõrge saagiga. Mugulad on punase võrgulise koorega, pikkovaalsed, madalate silmadega, kollase sisuga. Kuivainesisaldus madal kuni keskmine, B kasutustüüp, hea lauakartul. Resistentne nematoodi Ro 1,4 ja kartulivähi suhtes. Kõrge resistentsus pruunmädaniku, hariliku kärna suhtes, keskmine resistentsus lehemädaniku, märgmädaniku, mustkärna ja viiruste suhtes. Ei esine mugulate teisest kasvu ega mugulate sisemist värvumist koristusjärgselt, kiire koore kinnistumine, hea põuakindlus ja koristusel vigastub vähe.

TOSCANA’ ─ keskvalmiv, väga kiire algareng, keskmine puhkeperiood, kõrge saagiga mugavussort. Mugulad on kollase sileda koorega, ümarovaalsed, väga madalate silmadega, kollase sisuga. Kuivainesisaldus madal kuni keskmine, B kasutustüüp, väga heade kulinaarsete omadustega lauakartul, sobib pakendamiseks. Resistentne nematoodi Ro1,4 suhtes. Kõrge resistentsus pruunmädaniku, hariliku ja mustkärna ja märgmädaniku suhtes, keskmine resistentsus lehemädaniku ja viiruste suhtes. Ei esine mugulate sisemist värvumist koristusjärgselt.

PRINCESS’ ─ keskvalmiv, suhteliselt aeglane algareng, pikk puhkeperiood, keskmise kuni kõrge saagiga, hea säilivusega. Mugulad on kollase sileda koorega, ovaalsed, madalate silmadega, kollase sisuga. Kuivainesisaldus madal, A kasutustüüp, väga heade kulinaarsete omadustega lauakartul, sobib pakendamiseks. Resistentne nematoodi Ro1 suhtes. Kõrge resistentsus pruunmädaniku, hariliku ja mustkärna, viiruste ja märgmädaniku suhtes, keskmine resistentsus lehemädaniku suhtes. Ei esine mugulate sisemist värvumist koristusjärgselt. Kasvab kõikidel mullatüüpidel.

Norika sordid

SOLIST’ ─ väga varajane, kiire algareng, keskmine puhkeperiood, kõrge kaubandusliku saagiga. Mugulad kollase sileda koorega, ümarovaalsed, madalate silmadega, helekollase kuni kollase sisuga. Kuivainesisaldus madal kuni keskmine, B kasutustüüp, sobiv varaseks lauakartuliks. Resistentne nematoodi Ro 1,4, kõrge resistentsus kartuliviirustele, hariliku kärna, lehemädaniku ja pruunmädaniku suhtes. Ei esine teisest kasvu, mugulate sisemist värvumist koristusjärgselt, hea säilivusega.

SALOME’ ─ väga varajane, kiire algareng, lühike puhkeperiood, kõrge kaubandusliku saagiga. Mugulad kollase sileda koorega, ovaalsed, madalate silmadega, kollase sisuga. Kuivaine sisaldus madal, A kasutustüüp, sobiv varaseks lauakartuliks. Resistentne nematoodi Ro 1,4, kõrge resistentsus kartuli Y-viirustele, hariliku ja mustkärna, lehemädaniku suhtes, keskmiselt resitentne pruunmädaniku suhtes. Sort sobib hästi masinaga koorimiseks ja eelpesemiseks.

GALA’ ─ keskvarajane, keskmine algareng, keskmine puhkeperiood, kõrge kaubandusliku saagiga. Mugulad on kollase sileda koorega, ümarovaalsed, madalate silmadega, kollase sisuga. Kuivainesisaldus on keskmine, B kasutustüüp, hea maitsega kvaliteetne lauakartul. Resistentne nematoodi Ro 1,4 ja kartulivähi suhtes. Kõrge resistentsus pruunmädaniku, mustkärna, kartuliviiruste ja märgmädaniku suhtes, keskmine resistentsus lehemädaniku ja hariliku kärna suhtes. Ei esine mugulate sisemist värvumist koristusjärgselt, koristusel vigastub vähe, hea säilivusega.

PENNI’ ─ keskvarajane, keskmine algareng, pikk puhkeperiood, mugulate arv pesas kõrge, väga saagikas. Mugulad on kollase sileda koorega, ümarovaalsed, madalate silmadega, kollase sisuga. Kuivainesisaldus on keskmine, B kasutustüüp, hea maitsega kvaliteetne lauakartul, sobib nn beebikartuliteks. Resistentne nematoodi Ro 1,4 ja kartulivähi suhtes. Kõrge resistentsus, mustkärna, kartuliviiruste ja märgmädaniku suhtes, keskmine resistentsus lehemädaniku, pruunmädaniku ja hariliku kärna suhtes. Ei esine mugulate sisemist värvumist koristusjärgselt, hea säilivusega.

NIXE’ ─ keskvarajane, kiire algareng koos kiire vao katvusega, pikk puhkeperiood, väga saagikas. Mugulad on kollase sileda koorega, ovaalsed, madalate silmadega, kollase sisuga. Kuivainesisaldus on keskmine kuni kõrge, BC kasutustüüp, hea maitsega jahusem kvaliteetne lauakartul, sobib paljude toitude valmistamiseks. Resistentne nematoodi Ro 1,4 ja kartulivähi suhtes. Kõrge resistentsus, mustkärna, kartuli Y-viiruste, märgmädaniku, pruunmädaniku suhtes, keskmine resistentsus lehemädaniku, ja hariliku kärna suhtes. Ei esine mugulate sisemist värvumist koristusjärgselt, hea säilivusega.

WEGA’ ─ keskvarajane, keskmine algareng, lühike kuni keskmine puhkeperiood, kõrge saagiga. Mugulad on kollase võrgulise koorega, ovaalsed, madalate silmadega, tumekollase sisuga. Kuivainesisaldus on keskmine, B kasutustüüp, hea maitsega kvaliteetne lauakartul, sobib koduste toitude ja ka pooltoodete valmistamiseks. Resistentne nematoodi Ro 1,4 ja kartulivähi suhtes. Kõrge resistentsus pruunmädaniku, mustkärna, kartuli Y-viiruste, märgmädaniku ja lehemädaniku suhtes, keskmine resistentsus hariliku kärna suhtes. Ei esine mugulate sisemist värvumist koristusjärgselt, koristusel vigastub vähe, hea säilivusega.

BALTIC ROSE’ ─ keskvalmiv, kiire algareng, hea säilivus, kõrge saagiga. Mugulad on sileda punase koorega, ovaalsed, madalate silmadega ja tumekollase sisuga. Kuivainesisaldus keskmine, B kasutustüüp, hea maitse ja kvaliteediga lauakartul. Resistentne nematoodi Ro 1,4 ja kartulivähi suhtes. Kõrge resistentsus pruunmädaniku, hariliku ja mustkärna, kartuliviiruste ja märgmädaniku suhtes, keskmine resistentsus lehemädaniku suhtes. Ei esine mugulate sisemist värvumist koristusjärgselt, koristusel vigastub vähe, hea säilivusega.

Autor: Berit Tein, Eesti Maaülikool, 2014
Toimetanud ja täiendanud: Liisa Kübarsepp, Eesti Taimekavatuse Instituut, august 2022

Galeriis osa ETKIs aretatud sortidest