Teabesalv koondab infot põllumajanduse, toidu- ja maamajanduse teemadel

Kaardirakendused

Kalkulaatorid

Teabesalv on põllumajandushuvilistele portaal, mis koondab olulisima teabe ning suunab kasutaja edasi usaldusväärsete allikate juurde (viited kirjandusele ja veebilehtedele). Teabega selgitame aluspõhimõtteid põllumajandusvõhikule aga ka jagame praktilisi soovitusi tegutsevatele praktikutele.

Teabesalve haldamine korraldatakse MAK 2014-2020 “Teadmussiirde programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas”  raames,
toetab  Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).

Teabesalve täiendamist korraldab Põllumajandusuuringute Keskuse maaelu võrgustikutöö osakond