Loomakasvatus on põllumajanduse haru, mis tegeleb koduloomade aretuse, söötmise ja pidamisega. Loomakasvatuse saadusteks võivad olla piim, liha, munad, suled, vill, mesi, vaha, toornahad, jõud – kõik, mida inimene loomadelt oma tarbeks kasutada saab.

Teabesalvest leiab huviline teavet erinevate loomaksvatusvaldkondade ja -põhimõtete kohta. Lisaks kirjalikele materjalidele leidub Loomakasvatuse digiakateemias videoloenguid, taskuhäälinguid ja kalkulaatoreid, mis võiks pakkuda loomakasvatajale hõlpu õppimises ja tegutsemises.

Põllumajandustootjatele ja -huvilistele mõeldud sündmused ning uudised leiate meie sõsarlehelt pikk.ee.

Nimetuse “loomakasvatus” alla kuuluvad ka linnukasvatus, kalakasvatus ja mesindus. Eestis on kõige levinumad piima– ja lihaveisekasvatus, sigade, lammaste, kitsede, hobuste, kalade ja lindude kasvatamine ning mesindus.