Karjatamise all mõistetakse põllumajandusloomade (sh. linnud) söötmist rohumaal vegetatsiooniperioodi vältel.

Autorid Eesti Maaülikoolist (2014)