Eestis on koostatud mitmeid Excel põhiseid kalkulaatoreid, näiteks:

 • Huumusbilansi kalkulaator (Eesti Maaülikool)
 • NPK põllupõhise bilansi kalkulaator (Eesti Maaülikool)
 • Masinakulude kalkulaatorid (Eesti Taimekasvatuse Inistituut)
  Põllukultuuride kasvatamisel moodustavad masinakulud keskmiselt 1/3 tootmiskuludest. Masinakulude arvutamiseks on koostatud kalkulaatorid Excel-i tabelarvutusrakendustena, mille abil leitakse püsikulud (kulum, laenuintress, kindlustusmaksed jne) ja muutuvkulud (korrashoiukulu, kütusekulu, töötasu jne) tööühikule (vastavalt kas €/ha, €/t, jne).
 • Veiste ja lammaste karjatamise kalkulaator (EPKK, avaneb artikkel)
  Exceli põhine karjatamise kalkulaator veistele ja lammastele aitab kergema vaevaga järgida Veeseadusest tulenevaid piirnorme loomade karjatamisel ja täita kohustusi põlluraamatu pidamisel.
 • Taimetoitainete kalkulaator, mida on nimetatud ka taluvärava bilansiks (avaneb voldik Exceli allalaadimise lingiga)
 • Põllumajandusettevõtete bilansi kalkulaator (Avaneb Excel)

Veebipõhised kalkulaatorid

Mobiilirakendusi ja videomaterjale põllupidajatele pakuvad näiteks:

Teraviljade külvinormi soovitused ja kalkulaatorid

 • Külvinormi suurus sõltub sordist ja kasvutingimustest.
 • Vaata Seemneliidu liikmete soovitatud KÜLVINORMI VAHEMIKKE erinevatele kultuuridele.

Täpse külvisenormi arvutamiseks lae alla MOBIILIRAKENDUS või kasuta VEEBIKALKULAATORIT Seemneliidu kodulehel

SoilYoga
Kalkulaator keskendub vahekultuuride rakendamisse oma külvikorda just oma kliimas ning annab kiired juhised, kuidas seemnesegusid koostada. Infokogumik selle taga toetub paljudele uurimustöödele, raamatutele, reaalelu katsetele ja praktikute kogemustele.
Visake silm peale ja jälgige uudiseid: https://soilyoga.com
IG: Soil.Yoga

Sõnnikuhoidla mahutavuse kalkulaator https://sonnik.agri.ee/

Läti näiteid olemasolevatest digivahenditest:

 • põllumajandustoetustele ligipääsu hindamine http://esatbalsti.llkc.lv/. Suunavad interaktiivsed küsimused hindamaks, kas taotleja vastab toetusmeetme nõuetele. Kasutatav piiranguteta.
 • investeerimisvõimaluste analüüs  http://ks.llkc.lv/demofarm/investanalize/. Mudel, mille abiga hinnata ettevõtte majanduslikku võimekust investeeringu elluviimiseks, standardkogutoodangu abiga. Kasutajaks registreerumisega on võimalik andmeid säilitada järgmiste analüüside jaoks, kuid olemas ka baasversioon nendele, kes soovivad analüüsi teostada registreerumiseta.
 • piimatootmise omahinna kalkulaator (Excel-põhine ja läti keeles)
 • piimatootmise analüüsimudel alustavale ettevõtjale http://rpl.llkc.lv/. Näidislahendus 4 erineva suurusega farmi kohta alates ehitusskeemidest, tabelitega maa, loomade tehnika, töötajate jm vajaduste arvutamiseks, sh eelarvevajadused. Kasutatav piiranguteta, sisaldab juhiseid loomapidamise ja põllukultuuride kohta.
 • Interaktiivne arvutus põllumajandustehnika kulude hindamiseks pindalaühiku kohta http://laukutikls.lv/riki/tehnikas_aprekins/
 • Rohestamise kalkulaator https://eps.lad.gov.lv/greenery_calculator (Makseagentuuri veebilehel). Võimalik sisestada külvikorra põhiandmed ning süsteem hindab vastavust rohestamise nõuetele.

Leedu näiteid olemasolevatest digivahenditest:

 • Taimekaitse monitooringusüsteem IKMIS https://www.ikmis.lt/ – sisaldab kaardirakendust seiratavate põldude kohta, taimekaitsevahendite kataloogi, integreeritud taimekaitse soovitusi ja koolituskeskkonda (sh e-õpe ja tasulised teenused). Rakendus nõuab kasutajaks registreerumist, sisaldab nii tasulisi kui tasuta osi
 • Tootmisettevõtte majandusarvestuse süsteem E-GEBA http://www.egeba.lt/, ettevõtte varade ja tehtavate tööde haldamiseks veebipõhiselt, kasutamine ei ole tasuta ja sisaldab ka nõustamist.