Eestis on koostatud mitmeid Excel põhiseid kalkulaatoreid, näiteks:

Interaktiivsete kalkulaatorite näideteks on

Mobiilirakendusi ja videomaterjale põllupidajatele pakuvad näiteks:

Teraviljade külvinormi soovitused ja kalkulaatorid

  • Külvinormi suurus sõltub sordist ja kasvutingimustest.
  • Vaata Seemneliidu liikmete soovitatud KÜLVINORMI VAHEMIKKE erinevatele kultuuridele.

Täpse külvisenormi arvutamiseks lae alla MOBIILIRAKENDUS või kasuta VEEBIKALKULAATORIT Seemneliidu kodulehel

Läti näiteid olemasolevatest digivahenditest:

  • põllumajandustoetustele ligipääsu hindamine http://esatbalsti.llkc.lv/. Suunavad interaktiivsed küsimused hindamaks, kas taotleja vastab toetusmeetme nõuetele. Kasutatav piiranguteta.
  • investeerimisvõimaluste analüüs  http://ks.llkc.lv/demofarm/investanalize/. Mudel, mille abiga hinnata ettevõtte majanduslikku võimekust investeeringu elluviimiseks, standardkogutoodangu abiga. Kasutajaks registreerumisega on võimalik andmeid säilitada järgmiste analüüside jaoks, kuid olemas ka baasversioon nendele, kes soovivad analüüsi teostada registreerumiseta.
  • piimatootmise omahinna kalkulaator (Excel-põhine ja läti keeles)
  • piimatootmise analüüsimudel alustavale ettevõtjale http://rpl.llkc.lv/. Näidislahendus 4 erineva suurusega farmi kohta alates ehitusskeemidest, tabelitega maa, loomade tehnika, töötajate jm vajaduste arvutamiseks, sh eelarvevajadused. Kasutatav piiranguteta, sisaldab juhiseid loomapidamise ja põllukultuuride kohta.
  • Interaktiivne arvutus põllumajandustehnika kulude hindamiseks pindalaühiku kohta http://laukutikls.lv/riki/tehnikas_aprekins/
  • Rohestamise kalkulaator https://eps.lad.gov.lv/greenery_calculator (Makseagentuuri veebilehel). Võimalik sisestada külvikorra põhiandmed ning süsteem hindab vastavust rohestamise nõuetele.

Leedu näiteid olemasolevatest digivahenditest:

  • Taimekaitse monitooringusüsteem IKMIS https://www.ikmis.lt/ – sisaldab kaardirakendust seiratavate põldude kohta, taimekaitsevahendite kataloogi, integreeritud taimekaitse soovitusi ja koolituskeskkonda (sh e-õpe ja tasulised teenused). Rakendus nõuab kasutajaks registreerumist, sisaldab nii tasulisi kui tasuta osi
  • Tootmisettevõtte majandusarvestuse süsteem E-GEBA http://www.egeba.lt/, ettevõtte varade ja tehtavate tööde haldamiseks veebipõhiselt, kasutamine ei ole tasuta ja sisaldab ka nõustamist.