Maaettevõtlus

kodu » Maaettevõtlus
Maaettevõtlus2023-01-31T14:09:34+02:00
  • kana süles

Maaettevõtlus

Maaettevõtlus on väljaspool linnu toimuv tegevus, mis hõlmab erinevaid valdkondi.

Maaettevõtlus võib olla traditsiooniline põllumajandus, mahepõllumajandus, metsandus, alternatiivtegevused, mitmekesistamine ja maaelu arendus, sh. turism ja kohalik algatus.

Loe edasi

Turuinfo

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK) turuinfo pakub põllumajandustootjatele, põllumajandussaaduste töötlejatele, turustajatele ning teistele huvilistele põhjalikku informatsiooni sise- ja välisturgudest. Turuinformatsioon sisaldab ülevaateid ning analüüse erinevate riikide turundussituatsioonist, statistilisi andmeid ja hinnainformatsiooni. Kogutud, töödeldud ning tarbijale edastatud informatsioon aitab langetada otsuseid, mis võimaldavad alandada Eesti tootja riske nii sise- kui välisturul, samuti kindlustada endale hinnaläbirääkimistel võimalikult soodne tulemus. Turuinfo kogumisel lähtub EPKK eelkõige Eesti turgu tootegrupiti enam mõjutatavatest piirkondadest. Erinevate sektorite turuinfo asub siin:

Statistikaamet (SA) pakub ametiasutustele, äri- ja teadusringkondadele, rahvusvahelistele organisatsioonidele ning üksikisikutele infoteenust Eesti keskkonna, rahvastiku, sotsiaalvaldkonna ja majanduse olukorra ning trendide kohta. Riiklik statistika tegemisel lähtub Statistikaamet riikliku statistika seadusest.

Eesti Konjuktuuriinstituut (EKI) kogub, töötleb ja analüüsib majandusinformatsiooni nii, et selle põhjal saab teha kvaliteetseid makro- ja mikromajanduslikke otsuseid.

Mitmekesistamine

Maapiirkonna väikeettevõtjad on enamasti valitud elukohale ning ettevõtlusvaldkonnale pühendunud ja sihikindlad inimesed, kes tegutsevad sageli pereettevõttena, eriti mikroettevõtluse sektoris.

Tänase maaelu üks reaalsus on see, et kõigile ei jätku enam palgatöö vormis töökohti. Üks võimalus elatist teenida on ise ettevõtjaks hakata. See aga eeldab otsuse põhjalikku läbimõtlemist ja eeltööd. Ettevõtjana tuleb vältimatult suuta võtta enda kanda mitmesuguseid olulisi juhtimise rolle. Esmapilgul võib tunduda, et väljakutseid ja vastutust võrreldes palgatööga on liiga palju. Kui aga on olemas sisemine valmisolek ja motivatsioon, loob ettevõtjana tegutsemine piisavalt avaraid võimalusi eneseteostuseks ning endale elatusvahendite hankimiseks.

Mis kasu on ettevõtluse mitmekesistamisest?

Riigid võivad üksteisest erineda kultuuri, maaelu tavade ja ka põllumajanduspoliitika poolest. Siiski on maaettevõtluse mitmekesistamisest igal pool vaid kasu tõusnud. Milles kasu seisneb?

  1. Sissetulek – alternatiivne majandustegevus võib anda olulist lisasissetulekut või seniseid tuluallikaid täiesti asendada.
  2. Töökohad – alternatiivne majandustegevus tekitab uusi töökohti pere liikmetele ja teistele kohalikele elanikele
  3. Oskused – alternatiivses majandustegevuses saab kasulikult rakendada maaelule iseloomulikke vanu ja uusi oskusi.
  4. Riski – alternatiivne majandustegevus aitab riski vähendada. Kombineeritud talumajapidamises on finants- ja põllumajandusrisk hajutatud. Ikaldunud saaki ja kehva sissetulekut aitavad eriti hästi hüvitada just mittepõllumajanduslikud valdkonnad.

Maaeluvõrgustik

Igas EL riigis kohustuslike maaeluvõrgustiku tugiüksuse rolli täidab Maaelu Teadmuskeskus. Võrgustikutöö peamised eesmärgid on teavitada laiemat üldsust ja võimalikke kasusaajaid maaelu arengu poliitikast ning aidata kaasa innovatsiooni edendamisele põllumajanduses, toidu tootmises, metsanduses ja maapiirkonnas vastavalt.

Maaettevõtluse eri vormide näiteid saad uurida veebilehel www.maainfo.ee.

Go to Top