Ohutegurid põllumajanduses

Töökeskkonnas esinevad ohutegurid jaotatakse füüsikalisteks, keemilisteks, bioloogilisteks, füsioloogilisteks ja psühholoogilisteks

Alajaotuse “Ohutegurid põllumajanduses” koostamisel on kasutatud Annika Küüdorfi 2006. aastal ilmunud teavikut “Ohutegurid, tööga seotud haigused ja nende vältimine põllumajanduses: õppematerjal kutsekoolidele”

Materjali toimetanud Lilia Kulli, tööhügieeniku akadeemilise koolituse läbinud taimekasvatuse konsulent. August 2022