MAK logoTaskuhäälingute valmimist toetab Euroopa Liit.
Taskuhäälingut või artiklit meediaväljaandes jagades peab see olema tervikuna avalikult kättesaadav ja kindlasti peab viitama allikale!