Noore põllumajandustootja toetuse teemalised taskuhäälingud kirjeldavad maaettevõtlusega alustajatele toetusmeetme tagamiaid.

Salvestatud materjali eesmärk on pakkuda vajalikku, kompaktset ja lihtsasti arusaadavat tugiinformatsiooni maaettevõtlusega alustajatele noortele ettevõtjatele, toetades seeläbi põlvkondade vaheldumisele kaasa aitamist ja noorte ettevõtjate konkurentsivõimet.

Intervjueerijaks on taskuhäälingutes Kaja Piirfeldt, Aasta Põllumees 2020, maamajanduse konsulent, MTÜ Eesti Noortalunikud juhatuse liige

MAK logoTaskuhäälingud ilmuvad “Teadmussiirde programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas” raames. Toetab Euroopa Liit

Taskuhääling MES finantseerimisvõimalustest

Meelis Annuse kogemus Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhina maamajandusliku ettevõtlusega alustajatel rahastuse leidmine, finantsinstrumendid alustavale ettevõtjale, kaaslaen toetuste kaasrahastamiseks, äriplaani koostamisel tegevuste planeerimine, elluviimine ja nende katmine üldiselt, mh tagatise hindamine, tasuvuse hindamine jne. Eesmärk on anda alustavale ettevõtjale lihtsas ja arusaadavas keeles olulisim tasutainfo rahastusvõimaluste ja finantside planeerimise kohta.

Taskuhääling ministeeriumi ootustest noortele

Janeli Tikk kogemus Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumis toetusmeetmete väljatöötamisel, eelarveperioodi toetusmeetmed noortele ettevõtjatele, sh planeeritavad toetusmeetmed, meetmete sidusus, toetuste kasutamise võimalused ja planeerimine, toetustega seotud kohustused ja võimalused.

Taskuhääling noortest esindusorganisatsioonides

Kerli Atsi ja Karl Aru kogemused Eestimaa Talupidajate Keskliidus ning Noortalunikud MTÜs, esindusorganisatsioonide funktsioon alustava ettevõtja jaoks, võimalused mida erinevad organisatsioonid pakuvad, millised on tingimused ja oodatav panus, mis on väljakutsed ja võimalused organisatsiooni töös osaledes.

Taskuhääling toetusmeetmest PRIA vaates

Kaie Tralla vastutab PRIAs meetme 6.1 Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus eest. Oma kogemusloos jagab intervjueeritav meetme tausta ja trende, räägib selle funktsioonist ja eesmärkidest, millised on taotlejate peamised väljakutsed ja võimalused ja millele tuleks tähelepanu pöörata.