Lihaveise heaolu

Loomade heaolu, tervise ja tootmisvõime vahel on tugev seos. Mida vähem peavad loomad kulutama energiat stressoritega – ilm, haigus, hirm jne- toime tulemiseks, seda paremini ja kiiremini nad kasvavad. Veiste puhul sõltub ka liha kvaliteet otseselt sellest, kuidas loomi tapaeelselt koheldud on.

Igal veisekasvatajal on võimalus oma karja heaolu ja tervist  igapäevaselt hinnata ja kohustus teha seda piisavalt sageli välistamaks loomade pikaajalised kannatused.

Loomi vaadeldes peaks endalt küsima:

 • Millised näevad mu loomad välja? – kas neil on nähtavaid vigastusi ja haigustunnuseid?
 • Kas loomadel on piisavalt süüa ja puhast joogivett? Kas kõik loomad pääsevad korraga sööma ja jooma? – milline on loomade toitumus?
 • Kuidas mu loomad käituvad? – kas nad on rahulikud või rahutud? Kas karja siseselt on näha agressiivset käitumist?
 • Kas mu loomad saavad käituda nagu veised? – kas neil on võimalik olla koos karjaga? Kas nad saavad vabalt liikuda ja oma jäsemeid ja selga sirutada? Kas kogu kari mahub ühekorraga sööma ja puhkama?
 • Kas loomadel on koht, kuhu vajadusel varjuda liigse vihma, tuule ja päikese eest? Kas puhkeala on kuiv ja turvaline?
 • Kuidas käituvad loomade suhtes nendega töötavad inimesed?

Terve veis

Terve veis sööb ja joob regulaarselt ja mäletseb. Loom hoiab karjaga kokku, on aktiivne ja on ümbritseva suhtes tähelepanelik. Looma üldmulje on terve. Nina ja silmad on puhtad, väljaheide söödale vastava konsistentsiga, puuduvad nähtavad vigastused ja tursed. Karv on puhas ja läikiv.

Veise normaalne kehatemperatuur on 38-39oC. Palavikus looma kõrvad, saba ja nisad võivad tunduda katsudes külmana.
Mida varem looma tervisemure avastada ja vastavat abi anda, seda kiirem on paranemislootus ja ravile tehtud kulutused.

⇒  Loe lähemalt EPJ kodulehelt: Lehma tervise hindamine

Poegimine

Veise tiinus kestab 270-290 päeva, erinevatel tõugudel võib tiinuse kestus olla pisut erinev. Kui tiinestumise aeg on teada, saab arvatava poegimiskuupäeva järele vaadata tiinuse kalendrist. Samal põhimõttel saab pulli karja panemise ja välja võtmise kuupäevade järgi arvestada, millal on oodata poegmisperioodi algust ja lõppu.

Sünnitustegevus

Avanemisfaasi saabumine annab märku sünnitustegevuse algusest – loom on rahutu ja eraldub karjast, püsti-pikali, peksab jalgadega kõhtu, seisab küürus, saba tõstetud, vaagna sidemed lõdvenevad ja emakael avaneb. Avanemisfaasi kestus on kõige rohkem 1 ööpäev!

Väljutusfaas kestab lootekoti lõhkemisest vasika sünnini. Väljutusfaasis peab toimuma sünnitustegevuse pidev edenemine. Kui poole tunni jooksul ei ole olukord muutunud, peab kontrollima, kas lehm võib vajada abi. Väljutusfaas kestab kõige rohkem 4 tundi!

„Sünnitusabi: Nii vähe kui võimalik, nii palju, kui vajalik“ – Piirsalu Vet Punkt

Poegimise jälgimise ja abi andmise info on hästi lahti kirjutatud Piirsalu Vet Punkti kodulehel Tiine loom ja poegimine ja VetPointi kodulehel Lihaveiste poegimine ja poegimisabi.

Kõige olulisemad poegimisaja meelespead on:

 • Jälgi loomi piisava sagedusega – vähemalt kaks korda päevas;
 • Avanemisfaas võib kesta maksimaalselt 1 ööpäeva!
 • Väljutamisfaas kestab maksimaalselt 4 tundi!
 • Sünnitustegevus ei edene või jääb toppama – kontrolli, kas lehm vajab abi;
 • Puhtus! – enne läbivaatust ja abi andmist pese lehma häbe ja tupp ning oma käed õlgadeni. Kasuta libestit. Nii terveneb lehm hiljem kiiremini ja vajab vähem ravi;
 • Poegimine toimub kuival ja puhtal alal, kus vasikal ja emal on turvaline olla!

Autor: Liina Ulm, veisekasvatuse konsulent. Mai 2022