Märgistamine

Toidu pakendil oleva märgistuse eesmärk on anda tarbijale teavet oma valiku tegemiseks. Pakendis toidu puhul esitatakse märgistus vahetult pakendil või selle külge kinnitatud etiketil.

Toidukauba märgistuseks on nii pakendil või etiketil olev tekst ja arvandmed kui ka kaubamärgid, pildid või sümbolid. Ei kohustuslik ega vabatahtlikult toidu kohta esitatud teave ei tohi tarbijat eksitada. Teabe esitamise eest vastutab käitleja, kelle nime all toitu turustatakse.

Ka müügipakendisse pakendamata toitude puhul tarbijale antav infot käsitletakse märgistusena. Toidu puhul, mida pakendatakse tarbija soovil müügikohas; mis on pakendatud müügikohas ilma tarbija juuresolekuta ning on mõeldud sealsamas müügiks või mida müüakse pakendita (nt road) tuleb osad kohustuslikud andmetest esitada jaekaubandus- või toitlustusettevõttes kohapeal.

Toidualase teabe esitamise (toidu märgistamise) valdkond on täpselt reguleeritud ja siin kehtib mitmeid erinevaid kohustuslikke nõudeid.

Teavet kehtivate õigusaktide ja nende rakendamise kohta leiate Regionaal- ja Põllumajandusministeerumi ja Põllumajandus- ja Toiduameti veebilehtedelt.

Samuti leiab Regionaal- ja Põllumajandusministreeriumi lehelt kokkuvõtvad materjali, mis selgitab toidu märgistamise nõudeid peamiselt tarbijale.

Siia lehele koondame teabe- ja juhendmaterjalid, mis aitavad eelkõige toidukäitlejat nõuete mõistmisel ja täitmisel.